Arşiv | Gebelikte Düşük

Anne karnında bebek ölümü

Yavru, anne karnında öldükten sonra uzun süre kalabilir mi? BAZEN fetüs, anne karnında ölerek iki aydan uzun süre kalabilir. Rahimdeki bir gelişme bozukluğu, bebeğin ölümüne sebep olur. Bir takım hormonal etkilerle gebelik sanki devam ediyormuş gibi görünür. Kanama, ağrı ya da duyarlılık görülmez. Serviks sert ve kapalıdır. Bunlardan başka herhangi bir bozukluk yoktur. Şiddetli kanama söz [...] [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (2)

Düşükle ilgili komplikasyonlar

DÜŞÜKLE ilgili komplikasyonlar arasında en önemlisi şiddetli kanamalardır. Şiddetli kanamalar hayatı tehlikeye düşürebilecek boyutlara ulaşabilir. Çocuğu düşürmek için rahim bir takım cisimlerle karıştırılmışsa, enfeksiyonun vücuda yayılması ile ölüm tehlikesi belirir. Aynı sebeplerle rahmin delinmesi de annenin hayatını tehlikeye atar. Bir takım lokal iltihaplardan da ölüm olabilir, böbrek yetmezliğine yol açabilir. Dolaşım sistemi felce uğrayabilir. Düşükte [...] [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Düşük tehdidi

Düşük tehdidinde ne yapılır? DÜŞÜK tehdidi düşüğün muhtemel olduğunu gösteren bulguların tespit edilmesidir. Bu hastalarda cinsel temas yasaklanılır, hasta yatak istirahatına alınır. Eğer, kanama devam ederse hasta mutlaka hastaneye yatırılmalıdır. Düşüğün durdurularak gebeliğin devamı sağlanamazsa gebelik sonlandırılır. düşük tehdidi [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Düşük sonucu kan zehirlenmesi

Düşük sonucu kan zehirlenmesi olur mu? DÜŞÜK eğer kirli araç ve gereçlerle yapılırsa, rahim ve çevre dokuları tedavisi güç birçok mikrobun sebep olduğu bir iltihap yayılır. Rahim ve çevre dokularda başlayan bu iltihap kana geçtiğinde bütün dokuları kapsayan yaygın bir enfeksiyon ortaya çıkar. Bunun adına, halk arasında, kısaca “kan zehirlenmesi” denilmektedir. Hayati tehlike çok yüksektir. Bu gibi [...] [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Düşük alışkanlığı

Düşük alışkanlığı nedir? TEKRARLAYAN düşükler, 3 ya da daha çok düşüklerin birbiri ardından olmasıdır, özellikle sebepler süreğen tiptedirler. Doğuştan gelişme bozuklukları, plasentadaki anormallikler, hormonal bir takım anormallikler, hipotiroid durumları, genetik hastalıklar, anne hastalıkları, annedeki virüs enfeksiyonları rahimdeki anatomik bozukluklar, kan grubu uyuşmazlıkları da tekrarlayan düşük sebepleridir. Düşük alışkanlığı [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Düşükte anneye ait sebepler

ANNEYE ait sebepler arasında, sistemik hastalıklar, enfeksiyonlar, kızamıkçık, frengi kalp ve dolaşım sistemi, böbrek hastalıkları, ileri derecede beslenme yetersizlikleri, bir takım uyuşmazlıklar, ayrıca bazı saçların, talidomit, aşırı miktarda B vitaminlerinin alınması, pıhtılaşmayı önleyen ilâçların kullanılması, kurşun zehirlenmesi, annenin oksijenlenme yetersizliği rahmin yapısal bir takım bozuklukları, tümörler, miyomlar, psikolojik bir takım sebepler de anneye özel düşük [...] [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Düşükte yumurtalığa bağlı sebepler

DÜŞÜĞE sebep olan ve yumurtalıkla ilgili gelişmeler, birinci gebelik yarısındaki düşükler için kromozomal yapıdaki büyük bozukluklar önemli yer tutar. Plasentanın anormalliklerinin söz konusu olması, embriyonda yerleşim ve gelişim anormallerinin bulunması, embriyonun koryonik boşlukta oluşmaması gibi sebepler de vardır. Gebeliğin ikinci üç aylık devresindeki düşükler için yumurtalığa ait sebeplerse, frengi ve plasentanın tutunmasıyla ilgili anormallikler sayılabilir. [...] [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Kendiliğinden düşük

Kendiliğinden düşük ne demektir? KENDİLİĞİNDEN düşük, herhangi bir dış zorlama olmaksızın, kadının ya da tıbbi sebeplerle doktorun müdahalesi olmaksızın beliren düşüklerdir. Düşük, genellikle, fetüsün artık kendi başına canlılığının sürdürülmesi mümkün olmadığı devrede, yani 24. haftadan önce gebeliğin sonlanmasıdır. Erken düşüklere ise geç düşük denilir. Düşük, genellikle vajinal kanama ile belirir. Rahimdeki materyal, serviks ağzından düşer ya da [...] [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Tam olmayan düşük

Tam olmayan düşük… RAHİMDEKİ materyalin tam olarak atılmadığı, düşüğün tamamlanmadığı düşük biçimine “tam olmayan düşük” denilir. Kanama sürekli olur ve düşük tamamlanana kadar devam eder. Tam olmayan düşük [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Tam düşük

Tam düşük… TAM düşük rahimdeki materyalin tamamen atılmasıdır. Gebelikle ilgili bulguların tamamı ortadan kalkar. Anne adayı bulantı, kusma, memelerdeki, karındaki değişikliklere bakarak anlayabilir. Tam düşük [...devamı]

Gebelikte Düşük Comments (0)

Archives

Related Sites