Arşiv | Genel

Kalın barsak veya idrar torbası

Kalın barsak veya idrar torbası vajen içerisinde neden sarkar? KARIN boşluğundaki organlar özel bağlarla dokulara tutturulmuştur. Çok doğum ve yetersiz ellerde doğum gibi nedenlerle bu bağlar gevşer. Çok az oranda da bu bağlar doğuştan gevşektir. Bu nedenle söz konusu organlar vajen içine sarkarlar. İdrar ve dışkı kaçırma gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilirler. Cerrahi olarak tedavisi özel egzersizler ve [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Kadın Üreme Organları

Kadın Üreme Organları KADIN ÜREME organları dış ve iç üreme organları olarak ikiye ayrılır. Bu üreme organlarının iki görevi vardır: Birincisi her ay döllenmeye hazır bir yumurta üretmek, ikincisi döllenmeden itibaren embriyoyu doğuma kadar dokuz ay süreyle korumak ve beslemektir. Kadının dış üreme organları pubis tümseği, büyük ve küçük dudaklar, klitorisden ibarettir. İç üreme organları ise vajina, [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Kadın ve erkek üreme sistemleri

Kadın ve erkek üreme sistemleri gelişimlerini farklı yapılardan mı yaparlar? EMBRİYOLOJİK dönemde gelişim sırasında kadın ve erkek üreme organları aslında bir ortak noktadan hareket ederek gelişimlerini farklı yönlerde yaparlar. Bunun sonucunda değişik işlev ve özelliklerde üreme organları gelişmiş olmaktadır. Kadın ve erkek üreme organlarındaki bir çok bölüm, birbirine eşdeğerdir. Embriyodaki birçok hücre aslında vücutta bulundukları gerçek yerler [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Kardeş Çocukları Evlilikleri

Kardeş Çocukları Evlilikleri KARDEŞ çocukları arasındaki evliliklerden doğan bebekler, akraba evlilikleri kurbanları arasında en ön safhada bulunurlar. Her türlü imkâna sahip, zengin batılı ülkelerle Amerika’da, Japonya’da yapılan araştırmalar bunun acı örnekleriyle doludur. Kardeş çocuğu anne-babadan doğan bebeklerin, 9-10 yaşına kadar, ölüm oranı yüzde sekizi geçmektedir. Halbuki akraba olmayan anne-baba çocukları arasında bu oran sadece yüzde 2,4 [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Akraba Evlilikleri Ve Din

Akraba Evlilikleri Ve Din İslamiyet bu konuda en başta gelen dindir. Kur’anı Kerimde bu konuda da çok açık hükümler, yasaklar vardır. Geçmişte akrabalar arasındaki evliliklerin yasaklanmasında, kuşkusuz ailede ve dolayısıyla toplumda görülebilecek huzursuzluklar önemli rol oynamıştır. Konunun sağlık yönünden ele alınması, tıp biliminin elde ettiği gelişmelerle orantılı olarak ayrı bir ciddiyet kazanmıştır. Kalıtım biliminin akraba eşlerden doğan çocukların sorunları [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Akraba Evlilikleri

Akraba Evlilikleri AKRABA evlilikleri ülkemizde ve birçok doğu ülkesinde oldukça yaygındır. Her soydaki bazı sakatlıklar, zayıf olarak göbekten göbeğe geçerler. Bu özellikler, kromozomlar üzerinde simgelenmiş bulunan gen denen kalıtımsal birimler tarafından taşınmaktadırlar. Bu genler tek başına bulunduklarında zayıf olduklarından şahısta sakatlık durumunun ortaya çıkması için yeterli değildirler. Oysa.akraba evliliklerinde aynı soydan gelenlerin taşıdığı bu zayıf genler [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Bilgili Olmak Gerekir

Bilgili Olmak Gerekir ANNE - BABA adaylarının bu konuda yeterli bilgileri edinmeleri için doktor olmaları gerekmez, ancak doktorlarının yardımını istemeleri kaçınılmazdır. Konu, anne-baba adaylarının vücut yapılarının özelliklerinin tayin ve teşhisi ile gebelik döneminde anne adayının sağlıklı bir hayat sürdürmesi şartlarına bağlı olarak iki temel bölümden ibaret sayılır. Hücre’nin, canlı varlığın en küçük ana temel ve hayati önem taşıyan [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Anne ve baba olmak isteği

Anne ve  baba olmak isteği EVLİLİĞİN, mutluluk yönünde ok önemli bir merhale teşkil eden “AİLE” seviyesine yükselmesini sağlayan çocuk sahibi olmak konusunda karara varılması, anne baba olmanın benzersiz sevinç ve gururuna kavuşulması, insanlar için, yaratılıştan bu yana, daima, en büyük ve en kutsal hedef ve gaye olarak kabul edile gelmiştir. Ancak, anne - baba olmak mutluluğunun büyüklüğü ve enginliği [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Çocuk, aile mutluluğunun temelidir.

Çocuk, aile mutluluğunun temelidir. ANNE, yuvasına huzuru ve sükutu temin etmek, neslini devam ettirmek, eşini, çocuğuyla kendine daha fazla bağlamak emeliyle her zaman çocuk ister. Baba da kendini ilerde temsil edecek bir çocuğa büyük ihtiyaç duyar. Çocuk sahibi olmak konusunda çıkan, her iki tarafa ait güçlükler, aileyi sarsar. Her anne ve babanın en büyük emeli bir [...] [...devamı]

Genel Comments (0)

Archives

Related Sites