Giriş | Aile Planması

Aile planlamasının gerekleri

Gönderen 19 Mart 2008 admin

Aile planlaması niçin gereklidir?

 

BİRÇOK toplumda doğan çocukların yaşama süreleri çok kısadır. Bu ülkeler, genellikle sosyoekonomik bakımlardan düşük düzeydeki ülkelerdir. Bu ülkeler, kalkınma savaşı içerisinde olmalarına rağmen bütün çabalar nüfus artışının getirdiği ihtiyaçları karşılamaktan ibaret kalmaktadır.

 

Aileler, çocuk ölümleri sebebi ile daha çok çocuk yapmakta, doğan her çocuk, aile için yeni bir ekonomik yük yaratmaktadır. Bu, hem ailenin hem de diğer çocukların birlikte gelişmede yetişmelerini etkilemektedir.

 

Yetersiz beslenen çocuklar hastalıklara ve diğer çevresel şartlara karşı dirençsiz olmaktadırlar.Yeterli yaşama standardına ulaşmak aile ve çocuklar için artık mümkün değildir.Sınırsız nüfus artışı, toplumun kalkınmasını da geciktirmekte, yeni yatırımlar yapabilmek imkânını da baltalamaktadır.

 

Fazla doğum anneyi tüketme, erken yaşlandırmakta, psikolojik ve bedensel yakınmalarının oranını arttırmaktadır.

 

Anneler, genç yaşlarında iş yükü altında ezilen yorgun kadınlar olmaktadırlar. Birçok metabolik ve organik hastalığa kolayca yakalanmaktadırlar.


 

 

Ülkemizde fazla çocuğu olduğu için daha fazla çocuk istemeyen birçok kadın zararlı yöntemlerle çocuk düşürmeye çalışmakta, hatta bu yüzden hayatlarını bile kaybetmektedirler.Devlet, bütün imkânları ile koruyucu yöntemleri götürmekte, bütün hizmetleri parasız olarak yapmaktadır.

 


 

Her ailenin bakabileceği kadar çocuğu olursa bu çocuklar daha iyi yetişme şansına sahip olacaklardır. Daha iyi besleneceklerinden zekâları daha yüksek olacaktır.

 

Aile planlamasının gerekleri

 

Tags |

Mesaj Bırak

E-

Archives

Related Sites