Giriş | Loğusalık Dönemi

Loğusalık dönemimde hastalıklar

Gönderen 05 Nisan 2008 admin

Loğusalarda görülen hastalıklar

 
Loğusada rahim, dokunmaya karşı çok duyarlıdır. Rahim kasılmalarının yetersizliği, ya da rahim boyunun tıkanıklığı ateşe sebebiyet verir. Loğusalık akıntısı tıkanıklığı hemen çok sık görülür. Tıkanıklık rahim içinde kalan bir artıktan, ya da rahim boynunun spazmından meydana gelebilir. Bu takdirde doktor adale gevşetici ilâçlar verir soğuk kompresler yapar, ya da rahim boynunu tıkayan engeli basit bir müdahale ile giderir.
 
Loğusalar da görülen hastalıklardan biride loğusa hummasıdır. Yeni doğum yapan kadın birden ateşlenir ve sayıklamağa başlar. Yüzü gözü kızarır. Buna (Albastı) da denir. Loğusada kan kaybı da görülür. Bu hastalık mikrobik ve kirli doğumların neticesinde ortaya çıkar. Yaralı olan rahimden giren mikroplar kolayca kana karışır ve septisemiye sebep olurlar. Antibiyotiklerin keşfi bu hastalıkta kurtarırı olmuştur.
Loğusalık döneminde annenin filibit olması ihtimali de vardır. Loğusalık idmanlarına önem vermekle bu hastalık giderilir.
Adet kanaması doğumdan hemen hemen altı hafta sonra yeniden başlar. Bu suretle de yeni bir gebelik olasılığı meydana gelebilir. Hâlbuki yeni doğum yapmış olan bir anne için hemen yeni bir gebeliğe geçmek sakıncası olabilir. Bunu önlemelidir.
Loğusalar soğuk algınlığına da yakalanırlar. Verem de doğumdan yeni çıkmış anneye musallat olabilir. Bu dönemde kızıl ve tetanos hastalıktan da sık görülür. Pislik ve gereği gibi yapılmayan bakım, meme bezlerinin iltihaplanmalarına sebep olabilir. Bütün bu hastalıklar loğusaya musallat olan birtakım hastalıklardır.

Loğusalar ilk günlerde hafif yemelidir. Mümkün olduğu kadar heyecan ve yorgunluktan uzak kalmalıdır. Loğusa ziyaretçileri annenin sağlığı bakımından yanında beş dakikadan fazla kalmamalıdırlar. Çok kalabalık ziyaretçi kafilelerinin odanın havasını bozacağı ve moral yönünden loğusayı sarsacağı düşünülmelidir.

Loğusalığın ikinci gününden sonra annenin karnını sarması faydalıdır. Genişlemiş olan karın çeperleri böylelikle daha kolayca eski hallerine dönebilirler. Bu haftadan sonra loğusa jimnastik hareketleri yapabilir. Bunlar önce yatakta yapılan hareketlerdir. En geç beş gün sonra loğusa günde iki defa yatağının kenarına oturarak ayaklarını sarkıtmalı ve hafif sallanmalıdır.  Bu sayede bacaklardaki kan dolaşımına yardım edilmiş olur. Her üç iş de; kamın sarılması, jimnastik hareketleri ve bacakların sallanması, tecrübeli ve ebenin kontrolü altında yapılmalıdır.

Loğusalık dönemimde hastalıklar

Tags |

Mesaj Bırak

E-

Archives

Related Sites