Giriş | Erken Doğum ( prematüre )

Prematüre bebeklerde beslenme

Gönderen 09 Nisan 2008 admin

prematüre bebeğin beslenmesi

 

Prematüre bebeklerin beslenmeleri güçlükler yaratmaktadır. Zayıf, zamanından önce doğmuş bir bebeğin emmesi yetersizdir. Doğumdan sonra burundan sokulan bir tüp ile midelerine belirli besin maddesi verilerek beslenmeleri gerekmektedir. Barsakların tam olarak gelişmemekle birlikte emilimde kolayca uyum gösterebilmektedir. Barsakların yeterince gelişmemiş olmasının tek belirtisi dışkılarında yetişkinlere göre daha fazla oranda yağ bulunmasıdır. Prematüre bebeklerin bir diğer sorunu da vücut alanlarının yetişkininkine göre daha büyük olmasıdır. Deri altı yağ dokuları genellikle normalin çok altında olduğundan bu bebeklerin vücut ısılarını ayarlayabilmeleri gerçekten bir takım güçlükler göstermektedir. Çünkü vücutları kolayca sıvı yitirmektedir. Yitirilen sıvı ile birlikte vücut ısısını da yitirmektedir.

 

 Bunun sonucunda bebeğin vücut ısısı düşmektedir. Oysa bu bebeklerin metabolizmaları kolayca vücut ısılarını ayarlayabilecek yeterlikte değildir. Bunun sonucu olarak bebeğin vücut ısısı normale göre düşüktür. Bebeklerin vücut ısısı düşüklüğüne bağlı enerji kayıplarını giderebilmek için bunların dışarıdan battaniyelere sarılarak özel ısıdaki kuvöz denilen araçların içerisine konularak, sıcak su torbalan ile ısıtılmaları gerekmektedir. Bunda ölçü yeterli olmalıdır. Bu çocukların üzerine örtülen battaniyeler solunumlarını güçlendirecek ağırlıkta olmamalıdır.

 

Prematüre bebeklerde beslenme

Tags |

Mesaj Bırak

E-

Archives

Related Sites